Om een effen ondergrond te bekomen boven alle leidingen en zo de plaatsing van de vloerafwerking mogelijk te maken, wordt een chapelaag geplaatst.

Om droogtijden enigzins te beperken en gezien de algemene productkennis in de bouwwereld, worden uitsluitend zand-cementmengelingen geplaatst.

De voorbereidende werken omvatten:

- Al dan niet plaatsen van een PE-folie op de ondergrond ( indien een scheiding met de ondergrond gewenst en/of noodzakelijk is )
- Plaatsen van de randisolatie aan de muren. Op deze manier blijft een beweging van het gehele vlak in de ruimte mogelijk.
- Plaatsen van wapeningen indien van toepassing. Deze zijn vervaardigd uit inox om roestvorming te vermijden. De wapening zorgt voor een verdeling van alle lasten ( druklasten, thermische lasten,… ) over het volledige oppervlak waardoor deze beter verspreid worden.
- Uitzetten van roterende laser ter controle van de niveau’s

Het cruciale gegeven voor de start van werken is de kennis van alle vloerafwerkingen in de te chappen ruimtes. Gezien de meeste vloerbekleding rechtstreeks op de chape geplaatst worden, moet het afgewerkte niveau van deze laag aangepast worden naar de dikte van de vloerbekleding.
Bijvoorbeeld: een tegel van 10mm dik die verlijmd wordt met een lijmlaag van 3mm wordt geplaatst op een chape met een afwerkingsniveau 13mm lager dan de nulpas.


Enkele aandachtspunten:

- Speciale vloerafwerkingen zoals epoxyvloeren moeten extra opgepolierd worden om oneffenheden in de uiteindelijkvloer te vermijden.
- Vezelwapening kan inoxwapening vervangen, wat goedkoper uitkomt. De invloed hiervan is wel kleiner. Op vloerverwarmingssystemen moet steeds inoxwapening geplaatst worden!
- Theoretische droogtijden = 1week per cm chape dikte. 5cm dikte is dus 5 weken. Praktisch is deze ook sterk afhankelijk van de omstandigheden ( vochtige ruimtes, temperatuur,… )