Gyproc is algemeen gekend in de volksmond voor gipskartonplaten. Dit zijn platen met een samengedrukte gipskern omringd door kartonplaten aan beide zijden. Een eenvoudige handeling die mogelijk is met deze platen zorgt ook voor de populariteit ervan.

De diversiteit voor de toepassingen ervan zijn ook enorm!: voorzetwanden, tussenwanden, horizontale valse plafonds, valse plafonds onder schuin dak,...
Een goede plaatsing start echter met een goede onderstructuur, dewelke deel uitmaakt van de globale werken. De onderstructuur op zich is afhankelijk van het type werk dat gevraagd wordt:

- wanden worden opgebouwd met metalstudprofielen
- horizontale plafonds worden opgehangen aan metalstudprofielen
- plafonds onder schuin dak worden voorzien van een uitlatting
- ...

Hoewel er sprake is van verschillende onderstructuren, moet elk type zodanig geplaatst worden dat:

- de platen op regelmatige en minimale tussenafstanden bevestigd kunnen worden
- de platen perfect gealineerd zijn op elkaar
Afhankelijk van wat er noodzakelijk is, kan de onderstructuur ook voorzien worden van:
- tussenisolatie om thermische of akoestische redenen
- OSB-beplating ter versteviging of om de mogelijkheid om dingen op te hangen nadien

De platen zelf kunnen ook aangepast worden naar de toepassing:

- waterbestendige platen ( groen ) voor badkamers of andere vochtige ruimtes
- vuurbestendige platen ( roze ) voor warmtebestendige ruimtes
- akoestische platen ( geperforeerd ) voor vergaderruimtes, eetlokalen,...


 

De afwerking van de platen is uiteindelijk het cruciaalst, gezien dit voor het uiteindelijke zichtbare effect zorgt. Het uitplamuren kan dan ook op 2 manieren:

- plamuren van de voegen en schroefgaten
- spuitplamuur van 2mm over de volledige oppervlakte, om een echte topkwaliteit te bekomen.

Gezien het uitplamuren dermate cruciaal is, worden de platen dan ook zodanig geselecteerd om het hoogst mogelijke afwerkingsniveau te bekomen:


- 4xABA platen voor plafonds
- 2xABA platen met aangepaste hoogte voor wanden

De ABA-zijde van een plaat is hierbij een verzonken uiteinde waardoor de voeg voorzien kan worden van een polyester wapeningsweefsel. De plaatsing hiervan vermindert het risico op scheuren nadien!
Bovendien maakt het verzonken uiteinde het mogelijk om de voeg uit te plamuren in hetzelfde vlak van de plaat!


Enkele aandachtspunten:

- de keuze van lichtarmaturen kan bepalend zijn voor de plaatsing van de structuur of afwerking van de plafond:

  • ingewerkte spotbakken
  • indirecte lijnverlichting
  • ...

- ter plaatse van deuren worden wanden verstevigd met kepers om het doorslaan van de deur te vermijden
- voor doe-het-zelvers houden we de optie ook open om enkel het uitplamuren uit te voeren
- afhankelijk van de bereikbaarheid kunnen aangepaste plaatbreedtes noodzakelijk zijn ( 60cm in plaats van 1,20m => meer voegnaden!! )
- veluxen, ramen, deuren,... kunnen ook uitgewerkt worden