Het begin van elke binnenafwerking gaat gepaard met het pleisterwerk van de muren en plafonds. Dit staat meestal het symbool voor de transformatie van een huis in uw thuis!


Reden te meer dus om de nodige aandacht te besteden aan een goede uitvoering. Goed begonnen is half gewonnen en aldus worden de nodige voorbereidingen in acht genomen:


- Controle van de ramen of eventuele uitvulling met isolatie noodzakelijk is om haakse uitwerking mogelijk te maken.

- Navraag aan de klant welk type deuren geplaatst worden. Afhankelijk van de deurtypes moeten de deurgaten anders uitgewerkt worden.
- Plaatsen van hoekijzers dewelke op elkaar gealinieeërd worden en gecontroleerd worden op loodrechtheid en haaksheid.
- Aanbrengen van de grondering van de ondergrond. Deze heeft een dubbele functie:

  • Verbetering van de kleefkracht van de ondergrond.
  • Vereffenen van de zuigkracht van de ondergrond. Dit is het belangrijkste effect van de grondering aangezien een te grote zuiging voor te snelle uitharding kan zorgen wat kan leiden tot minder goed afgewerkte vlakdelen.

- Bevestiging van pleisterdragers op houten ondergronden. Bijvoorbeeld onder zolderruimtes wordt een type stucanet of grip-lattnetten geplaatst. Deze vormen een rooster uit inoxwapening of strekmetaal wat een bepleistering toelaat. Een extra voorafgaande uitvullaag is dan wel noodzakelijk die uitgekamd wordt om de hechting van de definitieve eindlaag te garanderen.

De bepleistering zelf wordt meestal machinaal aangebracht. Dit wil zeggen dat het poeder vanuit een silo verpompt wordt en vermengd wordt in de spuitmachine waarna het op de ondergrond geprojecteerd wordt.
Vervolgens wordt het oppervlakte uitgerecht. Door plaatselijk dunner/dikker te bepleisteren, is het mogelijk de oneffenheden uit de muren te elimineren waardoor een vlak en loodrecht oppervlak bekomen wordt.
Tijdens het uitharden van de pleister, wordt alles met een spons bevochtigd en extra uitgepolierd waardoor het gladde aspect bekomen wordt.


Enkele aandachtspunten:

- Andere afwerkingsmogelijkheden zijn ook beschikbaar:

  • Rustiek met uitspringende delen

  • Alternatief voor leemimitatie ( goedkoper dan leembepleistering )

- Ook fijne cementafwerkingen zijn mogelijk. Dit wordt veelvuldig toegepast in bijvoorbeeld garages.

- Voor Xinnixdeuren is het aanbevolen de deurkaders te plaatsen voor de start van de pleisterwerken. De installatie van deze kaders bepaalt grotendeels het uiteindelijke muurvlak dus verhoogde aandacht tijdens de installatie hiervan is een must!

- Voorisoleren van muren is ook een optie voor ruimtes waarvan de isolatiewaarde dient verbeterd te worden.