De eerste indruk van een woning wordt grotendeels bepaald door de vloerafwerking. Een mooie tegel, gecombineerd met een goede plaatsing garandeert dan ook succes bij uw vrienden en kennissen.

Na keuze van de klant van de tegel, onderhandelen we reeds met de leverancier om bijna altijd een aankoop te forceren die onder de marktwaarde ligt zonder enig kwaliteitsverlies!

De plaatsing van de vloer-en/of wandtegels wordt meestal uitgevoerd op een ondergrond die door onszelf geplaatst is, dit om onszelf het eenvoudig te maken en waardoor een extra garantie op goede plaatsing kan gegeven worden.
Vloertegels kunnen bekomen worden in meerdere formaten:

- 30x30
- 45x45
- 60x60
- 90x90
- ...


Gezien de plaatsing van elke tegelafmeting mogelijk moet zijn in elke kamer, worden de gekozen tegelformaten steeds per kamer uitgepast om zoveel mogelijk storende tegelsnedes te vermijden. Op deze manier wordt een aangenamer zicht gecreeërd, zonder “overschotten”. Dit echter wel met aandacht voor de uitzetvoegen die zich in de ondergrond bevinden, om zettingen mogelijk te houden.

Eens alles uitgemeten is, worden de tegels verlijmd op de ondergrond of in de mortel gelegd, afhankelijk van de ondergrond zelf.
Dit wordt gevolgd door de plinten, waarvan de voegen doorlopen met deze van de vloer. Alle buitenhoeken worden in verstek gezaagd.

Minstens even belangrijk als de tegel zelf is de kleur van het voegsel. Om deze reden is er een vrije keuze qua kleur uit een standaard kleurenpakket door de klant. Dit gekozen voegsel wordt dan gebruikt om de tegels en plinten in te voegen. Enige uitzonderingen hierop zijn de uitzetvoegen en de aansluiting tussen vloer en plint, dewelke afgekit worden met mastiek om bewegingen toe te laten.

Inloopdouches kunnen ook uitgewerkt worden in het vlak van de tegel, indien hier rekening mee gehouden is in de chape-opbouw.


Enkele aandachtspunten:

- Verlijming van tegels is goedkoper als plaatsing in de mortel. Gezien verlijming enkel mogelijk is op een effen oppervlakte, loont het de moeite om ook in de ondergrond de nodige aandacht te voorzien!
- Aansluitingen van plinten aan deuren zijn steeds afhankelijk van het type deur dat geplaatst wordt! Zo worden bijvoorbeeld aan de dagkant van een glazen deur de plinten best in hetzelfde vlak als het pleisterwerk geplaatst.
- Uitzetvoegen in de ondergrond worden pas volledig benut als de voeg zich doortrekt in de vloerbekleding. Veel uitzetvoegen brengen dus veel geforceerde voegen in de tegelvloer met zich mee. Esthetisch betekent dit niet-volle tegels op ongewenste plaatsen indien er geen rekening mee gehouden is op voorhand.