Realisaties

Sinaai

Renovatie + uitbreiding

Onze opdrachten hier zijn:

herstellen oud pleisterwerk

afbraak oude plafonds

afwerking plafonds in houtstructuur dmv stucanet

afwerking deel houtskeletbouw dmv stucanet

kaleien facadesteen buiten  

 

Flexibiliteit is hier aangewezen gezien de korte opvolging van de werken. Dankzij ons team konden we 3 man aan het pleisterwerk laten starten zodat de achterbouw eerst klaar was met de bedoelingdat de volgende aannemer direct verder kon afwerken ( vloer etc... ).  

Tijdens de pleisterwerken hebben 5 andere personen alle voorbereidingen getroffen in het hoofdgebouw, afbraak plafonds, klein herstel van muren en bestaande plafonds, klein timmerwerk, plaatsen dampschermen, plaatsen dragend lattenwerk  voor de stucanet en de stucanet zelf, uitvullen van de dagkantenvan de ramen dmv isolatieplaten en nogmaals opspuiten met pu-schuim voor een optimaal isolerend effect.

Momenteel zijn de pleisterwerken ook in het hoofdgebouw bijna voltooid.

Volgende fase is het aanpakken van de buitenkant, het kaleien.

Meer details volgen weldra....